Постійно діючі комісії Мліївської сільської ради

Комісія з питань депутатської діяльності та етики ;

Комісія народного господарства і формування бюджету;

Комісія соціально – культурного будівництва та екології .